شرکت تولید قطعات مکانیکی تاواصنعت

 

 

 

 

 

فرم استخدام راتکمیل کنید

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد

جایگاه شغلی مد نظرتون خود را انتخاب کنید.
نام و نام خانوادگی*
در چه ساعتی از روز قادر به پاسخ گویی هستید
آدرس*

سوابق شغلی

سوابق شغلی خود را با ما در میان بگذارید.
سوابق شغلی
نام شرکت
سمت
تاریخ
شماره تماس
 
لطفا این اطلاعات در رابطه سوابق خود را در اختب=یار ما قرار دهید.

اطلاعات بیشتر

چنانچه فکر میکیند مورد قابل ذکری وجود دارد با ما در میان بگذارید.
متن خود را وارد کنید
فایل را اینجا رها کنید یا
انواع فایل های مجاز : pdf،docx،doc, حداکثر اندازه فایل: ۱۰۰ MB, حداکثر فایل ها : ۵.